AirDrop ➔ khawv koob (700 токенов KUL - $30)<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> минут чтения</span>

AirDrop ➔ khawv koob (700 токенов KUL - $30)1 минут чтения

KULAP — децентрализованная биржа, которая в реальном времени подключается ко всем другим децентрализованным биржам, чтобы найти лучший курс, для пользователей.

  1. Ua raws li cov ntawv txuas: https://airdropics.com/KULAP
  2. Зарегистрируйтесь на бирже.
  3. Подтвердите почту и войдите в свой аккаунт. (50 KUL)
  4. Перейдите в свой профиль.
  5. В разделе Social Connect → подключите ваши социальные сети Facebook thiab Google. (100 KUL)
  6. Поставьте галочку на → Subscribe to newsletters. (50 KUL)
  7. В разделе Customer Status → нажмите на Verify Now и пройдите KYC (Kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv). (500 KUL)
  8. xovxwm → SUBMIT.
  • В общем вы получите → 700 tokens KUL - $30.
Yog tias koj nyiam cov ntsiab lus no, ces thov qhia rau koj cov phooj ywg ntawm kev tes hauj lwm, tej zaum lawv yuav nyiam! ua tsaug:-)