BountyHunter - ដោយស្វ័យប្រវត្តិ Bounty វេទិកា<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">5</span> минут чтения</span>

BountyHunter - ដោយស្វ័យប្រវត្តិ Bounty វេទិកា5 минут чтения

Сейчас мы попробуем разобрать очередной проект под названием អ្នក​ស្វែងរក​ចាប់​ឧក្រិដ្ឋជន - អំណោយបន្ថែមដោយស្វ័យប្រវត្តិវេទិកាជាមួយការិយាល័យឯកជនមួយ, где вы сможете мгновенно и без труда, заработать токены и криптовалюты проектов и получать стабильный доход.

អ្នក​ស្វែងរក​ចាប់​ឧក្រិដ្ឋជន — очередная баунти платформа, где вам предлагают выполнять задания баунти кампаний, просто подключите ваши социальные сети к платформе и криптовалютные кошельки и получайте выплату, после окончания баунти кампании.

В конце недели вам всё таки придётся сдавать баунти-отчёты, но отличительная особенность этой платформа в том, что вы сами управляете своим кабинетом и вы гарантированно получите свои выплаты, так-как все токены и криптовалюты рекламодателей, изначально замораживаются на платформе.

ការចុះឈ្មោះនៅលើវេទិកា អ្នក​ស្វែងរក​ចាប់​ឧក្រិដ្ឋជន

Перейдите по этой ссылке на сайт: https://airdropics.com/BountyHunter

 1. កាសែត→ Become a member.
Главная страница, на платформе BountyHunter
Регистрация на платформе BountyHunter

2. Имя - បញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក.
3. E-Mail - បញ្ចូលអ៊ីមែលរបស់អ្នក.
4. Пароль - បង្កើតលេខសម្ងាត់.
5. វាយលេខសំងាត់ម្តងទៀត - វាយលេខសំងាត់ឡើងវិញ.
6. Поставьте чекбокс → “Я не робот”.
7. កាសែត→ ការចុះឈ្មោះ.

Регистрация на платформе BountyHunter
Зарегистрироваться на платформе BountyHunter

Обзор кабинета

 1. Main page — это главная страница, на которой текущие баунти кампании и партнёры проекта.
Главная страница на платформе BountyHunter
Главная страница на платформе BountyHunter

2. Projects — это все баунти кампании которые есть на платформе, ជាមួយការពិពណ៌នាលំអិត.

Страница с баунти кампаниями, на платформе BountyHunter
Баунти кампании, на платформе BountyHunter

3. News — новости на платформе.

Раздел новостей, на платформе BountyHunter
Новости на платформе BountyHunter

4. People — зарегистрированные пользователи.

Пользователи на платформе BountyHunter
Зарегистрированные пользователи на платформе BountyHunter

5. Back office — это ваша партнёрская ссылка, для приглашения друзей.

Партнёрская программа, на платформе BountyHunter
Партнёрская ссылка, на платформе BountyHunter

6. Profile — это ваш профиль с данными.

Личный профиль, на платформе BountyHunter
Личный профиль, на платформе BountyHunter

7. Support — это служба поддержки, которая поможет вам решить любой вопрос связанный с платформой.

Служба поддержки, на платформе BountyHunter
Служба поддержки, на платформе BountyHunter

8. Partners — это партнёры проекта.

Partnyory na platforme BountyHunter
Партнёры проекта, на платформе BountyHunter

9. White Paper — белая книга о платформе.

Разбор значков на главной странице

 1. Вопросы и ответы от службы поддержки.
 2. Форум на BitcoinTalk.
 3. Официальная группа в ទូរលេខ.
 4. Личные сообщения.
 5. Изменить язык.
 6. ចេញ.
 7. Рейтинг исполнителя.
 8. Рейтинг организатора.
Обзор значков, на платформе BountyHunter
Обзор значков, на платформе BountyHunter

Настройки профиля

 1. កាសែត→ Profile.
Профиль пользователя, на платформе BountyHunter
Профиль пользователя на платформе BountyHunter

2. Далее → ការកំណត់.

Настройка, на платформе BountyHunter
Настройка профиля на платформе BountyHunter

Main

 • По желанию, введите ваши личные данные.
 • កាសែត→ រក្សាទុក.
Формы с личными данными, на платформе BountyHunter
Личные данные, на платформе BountyHunter

Contacts

 • PHONE — по желанию введите свой номер мобильного телефона.
 • E-MAIL — можете изменить электронную почту.
 • SKYPE — А так-же, можете добавить, свой скайп для видео-связи.
 • កាសែត→ រក្សាទុក.
Контакты, на платформе BountyHunter
Контакты на платформе BountyHunter

Wallets

 • BITCOIN — введите ваш адрес биткоин кошелька.
 • UNIVERSA — введите ваш адрес кошелька от блокчейна UNIVERSA.
 • ETHEREUM— введите ваш адрес Ethereum កាបូប, с поддержкой ERC-20.
 • កាសែត→ រក្សាទុក.
 • Перейдите на почту и подтвердите сохранение кошельков.
Формы для заполнение криптовалютных адресов, на платформе BountyHunter
Добавление крипто-кошельков на платформе BountyHunter

Password

 • Можете поменять пароль.
 • កាសែត→ រក្សាទុក, для сохранение.
Форма, для изменения пароля, на платформе BountyHunter
Изменить пароль, на платформе BountyHunter

Notifications

 • Здесь по желанию, вы можете подключить уведомление в Telegram-Bot платформы.
Настройка уведомлений, на платформе BountyHunter
Подключить уведомление на платформе BountyHunter

គន្លឹះ

កុំភ្លេចភ្ជាប់បណ្តាញសង្គមរបស់អ្នកនៅក្នុងការកំណត់, ដូច្នេះប្រព័ន្ធអាចគណនាការងារដែលអ្នកបានធ្វើ.

បង្កើតនិងបន្ថែមកាបូប cryptocurrency ដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់នៅក្នុងការកំណត់, ទៅកាបូបទាំងនេះ, អ្នកនឹងទទួលបានថូខឹននិងគ្រីបកូដគម្រោងដោយស្វ័យប្រវត្តិ, បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់យុទ្ធនាការផ្តល់រង្វាន់.


ខ្ញុំសង្ខេប

В данный момент мы разобрали с вами очередную баунти платформу, в которой есть свои премудрости и определённые качества, для получения дополнительного источника дохода, в виде разной криптовалюты. Всем добра 🙂


ចុះឈ្មោះនៅលើវេទិកា អ្នក​ស្វែងរក​ចាប់​ឧក្រិដ្ឋជន: https://airdropics.com/BountyHunter


បង្កើតកាបូប Ethereum  MyСrypto


Так-как вы заинтересованы в баунти платформах, я в миг создал похожий вариант, чтобы увеличить ваши финансы, добро пожаловать в DropTheBomb

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តមាតិកានេះ, បន្ទាប់មកសូមចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញសង្គម, ប្រហែលជាពួកគេនឹងចូលចិត្ត! សូមអរគុណ:-)